V sobotu 25. augusta má svoj sviatok jeden z trojice našich blahoslavených, blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka, michalovský protoigumen. Poriadok sv. liturgií sa ale v tento deň nemení. Liturgie budú o 6.30 csl. a 18.00 sl.

Sobota 25. augusta je tiež posledná sobota v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Budúca nedeľa 26. augusta je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 a 10.00 hod. naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

V sakristii je nové číslo Slova (17), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Juraj Skyba, gr. kat., narodený a bývajúci v Prešove. Syn rodičov Juraja a Evy rod. Čuchtovej
a  Michaela Lipčáková, gr. kat., narodená v Humennom a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov
+ Andreja a Jiřiny rod. Novákovej.
Ohlasujú sa dnes po tretí krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.