Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Účelom zbierky nie je priama podpora bohoslovcov, ale pomoc pri finančnom zabezpečení a chode kňazského seminára.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu nebude, v stredu bude biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. s nácvikom zboríku a detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Vo štvrtok 23. apríla máme odporúčaný sviatok sv. veľkomučeníka a divotvorcu Juraja. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na stretnutie v utorok 21. apríla o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na tému „Kristus žije. Radujme sa.“ Stretnutie povedie vladyka Milan Lach SJ.

Pozývame manželov na bowlingový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. apríla od 19:00 do 21:00 hod. Miesto: bowling pri trati. Zapísať sa môžete vzadu na papier.

V piatok 1. mája sa uskutoční turistický deň našej archieparchie. Trasa pre malých i veľkých povedie zo Šarišského hradu na ihrisko v Šarišských Michaľanoch. Zraz účastníkov je o 9:00 hod. pod hradom na parkovisku. Pozývame celé rodiny, mladých i deti, aby sme sa zúčastnili tejto túry. Záujemcov žiadame, aby sa hlásili v sakristii.

V nedeľu 10. mája pôjdeme na zbierku do farnosti Klenov s filiálkou Kvačany. Preto žiadame, aby sa vzadu na papier napísali tí, ktorí chcú ísť pomôcť zbierať peniaze na stavbu fary v tento deň. Nezabúdajme, že ide o naše spoločné dielo.

Cestovná kancelária JOMI – Jozef Šak vás pozýva na púť do Medžugorja v termíne 1. – 6. máj 2015 za cenu 165,-€. Celý program nájdete na plagáte na našom webe i na nástenke.

V sakristii máme na predaj CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.

Ak chcete odovzdať svoje 2% z dane, môžete tak urobiť a podporiť FSE, konkrétne oddiel Prešov (skauti, vodkyne). Ak sa tak rozhodnete, tlačivá nájdete vzadu na stojane a v sakristii nám len ohláste sumu, ktorú viete darovať a taktiež komu ich chcete odovzdať (skautom či vodkyniam).