• Dnes sa zakončuje druhý ročník celoslovenskej akcie Národný týždeň manželstva. Ďakujeme všetkým manželom za spoločné slávenie sv. liturgie a obnovu manželských sľubov včera večer v našom chráme. Zároveň gratulujeme novým víťazom bowlingového turnaja, ktorými sa tento rok stali manželia Kronoví.
  • V pondelok 20. februára je prvý deň Veľkého pôstu. V tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec. Raz do dňa sa môžeme najesť sa dosýta, okrem toho je možné menšie občerstvenie. Večer sa po sv. liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben.
  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.
  • V stredy a piatky Veľkého pôstu sa budú v našom chráme slúžiť Služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
  • Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni skúšku v stredu večer po liturgii VPD (cca 19.15 hod.).
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.
  • V prvú pôstnu nedeľu 26. februára je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava na stretnutiach prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa začne v prvú pôstnu nedeľu 26. februára po sv. liturgii o 10.00 hod..
  • Dnešnú nedeľu 19. februára o 17.15 hod. vás pozývame na ďalšiu katechézu o Katechizme Katolíckej cirkvi, ktorý spoznávame teraz v roku prípravy pred výročím príchodu slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.  Po nej sa budeme modliť večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením, ktorou vstúpime do Veľkého pôstu a na ktorú vás tiež srdečne pozývame. Začiatok večierne je o 18.00 hod.