Dnes je zbierka na misie.

Blahorečenie pápeža Pavla VI. počas sv. omše z Námestia sv. Petra môžete sledovať v priamom prenose o 10:30 hod. na TV Lux. Zároveň Sv. Otec František ukončí mimoriadnu Biskupskú synodu o rodine.

Popoludní sa pomodlime každodennú večiereň o 17:00 hod.

V pondelok 20. októbra večer po sv. liturgii bude moleben k presv. Bohorodičke.

Nácvik zboru bude v utorok 21. októbra po večernej sv. liturgii.

V stredu 22. októbra bude po večernej sv. liturgii biblická škola. Citát na prípravu – Mt 3, 13 – 17.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 23. októbra večer ako zvyčajne.

V piatok 24. októbra bude stretko na fare. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Stále si môžete v sakristii obnoviť alebo doplniť hramoty.

Taktiež sa môžete nahlasovať v sakristii na odber časopisu Slovo na budúci kalendárny rok 2015. Predplatné stojí 13,-€ za predpokladu, že bude počet odberateľov viac ako 11.

V utorok 21. októbra vás pozývame na Koncert k Roku rodiny, ktorý sa uskutoční v katedrálnom chráme o 17:30 hod. Príspevok je dobrovoľný. Výťažok bude  použitý na podporu viacdetných rodín našej archieparchie. Nájdime si čas na podporu tejto akcie. Viac informácii nájdete na plagáte.

Aliancia za rodinu pozýva k podpore referenda o rodine spôsobom úplného ticha. Ako môžeme podporiť túto akciu? Modliť sa za ňu, šíriť ju ďalej a aj osobne prísť do Košíc 21. októbra o 17:00 hod. na Hlavnú ulicu pred budovu Ústavného súdu SR a stať v tichosti. Aj takto môžeme vyjadriť svoju podporu rodine. Viac informácii na plagáte vzadu.