Budúcu nedeľu 26. januára bude zbierka na našu Gréckokatolícku teologickú fakultu.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v piatok 24. januára po detskej sv. liturgii.

24. – 26. januára budú modlitby matiek v rímskokatolíckom kostole vo Finticiach. Viac info na plagáte vzadu.

Aby nedošlo k nedorozumeniu, upozorňujeme vás, našich veriacich, že sv. liturgia slávená v sobotu večer nie je s platnosťou na nedeľu. Je sobotná. Ak má niekto vážny dôvod nezúčastniť sa v nedeľu na slávení liturgie, môže tak urobiť v sobotu večer v katedrálnom chráme o 18:00 hod.

Víkendovka pre mladých prešovského dekanátu sa presúva na iný termín, ktorý vám včas oznámime.

V našej archieparchii prežívame Rok rodiny. Vo farnosti budú prítomné dve putovné ikony Sv. rodiny, ktoré budú navštevovať naše rodiny. Od budúceho týždňa sa môžete  zapísať do rozpisu na celý rok 2014.

1. februára bude fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine. Autobus z našej farnosti pôjde od Jednoty ráno o 7:40 hod. Záujemcovia sa píšte na papier vzadu na stolíku. Viac info vzadu na plagáte.

Nachádzame sa v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Skúsme si v našich modlitbách spomenúť na všetkých kresťanov, hlavne tých, ktorí trpia na celom svete a túžia po jednote.

V sakristii je nové číslo časopisu Slovo a zo stolíka si  môžete vziať nový Informátor.

Tohto roku sa v ňom budeme venovať rodine a Matke Božej.

Dnes večer bude každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia Eucharistie o 19:00 hod.