– Dnes je zbierka na kňazský seminár. Účelom zbierky je riadne zabezpečiť chod kňazského seminára. Svojím darom nepodporujete priamo bohoslovcov ako osoby.

– Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok je telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod. Takisto v pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním od 19.00 – 21.00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod. O 16:45 hod. nácvik zboríku a o 17:30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu večer Novéna k matke ustavičnej pomoci.

– V pondelok 19. septembra organizujeme brigádu pri fare (nosenie tehál). Prosíme chlapov, ktorí by mohli prísť, aby sme sa stretli v chráme o 8:30 hod.

– Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačne stretnutie sa uskutoční dňa 20. septembra o 17:00 hod. u františkánov v Prešove. Stretnutie spojené so sv. omšou povedie P. Gracián – OFM.

– 23. septembra sa uskutoční prvé metropolitné zhromaždenie. Prosíme vás o modlitby za všetkých účastníkov i požehnaný priebeh.

– Pozývame vás na trojdnie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční vo františkánskom kostole v dňoch 23. – 25. septembra. Bližšie informácie nájdete na plagáte vzadu.

– V sobotu 24. septembra sa v Starej Ľubovni uskutoční Festrom 2016. Viac informácií o programe a presnom mieste konania nájdete vzadu na nástenke.

– V nedeľu 25. septembra ideme na zbierku do farnosti Sulín. Ide o veľkú farnosť, preto vás žiadame, aby ste sa zapísali tí, ktorí by ste mohli ísť a pomôcť pri zbierke. Odchod od chrámu je o 8:45 hod.

– Zároveň sa v túto nedeľu 25. septembra uskutoční púť do poľského mesta Jaroslavi, kde sa nachádza ikona Bohorodičky pod názvom Dvere milosrdenstva. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii chrámu. Bližšie informácie poskytneme neskôr (zatiaľ zisťujeme záujem zo strany veriacich).

– V týchto chvíľach prebieha po celom Slovensku iniciatíva Otca, mamu deťom. Zapojiť sa do nej môže každý, kto dovŕšil 18 rokov, a to svojím podpisom na hárok, ktorý nájdete vzadu na stolíku vpravo a vyplnením ostatných údajov. Všetko je potrebné vypísať paličkovým písmom čitateľne bez skratiek modrým priloženým perom. Po podpise si môžete vziať priložený darček – záložku. Zber podpisov bude prebiehať od tejto nedele do konca októbra. Zároveň vás prosíme o modlitby za túto vec.

– Mladých alebo ich rodičov vo veku 15 – 25 rokov ponúkame stať sa členmi GMC Juskova Voľa. Nestojí to nič. V prípade, že by ste išli na nejakú aktivitu do centra, máte ju so zľavou. Stačí vypísať prihlášku vzadu (15 – 17 roční cez rodičov, 18 – 25 roční osobne) a odovzdať ju. Prihlášky a čestné vyhlásenia nájdete vzadu na stolíku.

– Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Môžete si ho zakúpiť vzadu zo stolíka alebo vyzdvihnúť v sakristii chrámu.