Aktuálne oznamy k 18. novembru 2018

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých.

V pondelok 19. novembra vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrály o 16:30 hod. pri príležitosti osláv 50. výročia katedrálneho zboru. Po sv. liturgii bude krátky koncert.

V stredu 21. novembra máme sviatok Uvedenia presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie detí.

V piatok 23. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov.

Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 24. novembra po večernej sv. liturgii.

Aj tohto roku môžeme pomôcť s balíčkami na Mikuláša pre deti na Ukrajine. Balíčky môžete doniesť do chrámu do nedele 25. novembra a môžu obsahovať tieto veci: sladkosti, školské potreby, oblečenie (malé kusy: rukavice, čiapka, šál, ponožky), hračky.

V sobotu 24. novembra máme na stavbe brigádu. Pozývame každého chlapa, ktorý môže prísť pomôcť. Začiatok je o 9:00 hod.

Každý, kto sa chce zapojiť do koledovania v rámci Dobrej noviny, nech sa prihlási v sakristii chrámu.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€ a kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€.