Aktuálne oznamy k 18. júnu 2023

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň.

V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému srdcu.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 20. júna o 16.00 hod. v kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisko 3.  Stretnutie spojené so sv. omšou  povedie: o. Matúš Poremba, kaplán farnosti.

V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi a o 18.45 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V rámci celosvetových modlitieb spoločenstva Modlitby matiek sa uskutoční v  našom chráme prešovské modlitbové trojdnie Modlitieb  matiek. Začne v piatok 23. júna o 16.00 hod., pokračuje v sobotu 24. júna o 16.00 hod. a zakončenie bude v nedeľu 25. júna o 15.30 hod.

Budúcu sobotu 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a 18.00 hod. O 17.00 hod. bude Veľká večiereň a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v piatok po večernej sv. liturgii.

Pozývame rodiny ako aj všetky deti a zvlášť tie po prvej svätej spovedi na Púť rodín do Ľutiny v sobotu 24. júna. Začneme sv. liturgiou s vladykom Petrom o 10.00 hod. Poobede bude pripravený bohatý program ako pre rodičov tak pre mladšie aj staršie deti. Celý program vyvrcholí turnajom rodín a Akatistom požehnania rodín. Podrobný program ako aj spôsob prihlásenia sa na púť je na plagáte vzadu na nástenke.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farský informátor.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 658,74,-€.

Na chrám darovali bohuznáma Júlia 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€ a mladomanželia zo svadby 100,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!