Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka veriacich z Miklušoviec.

Popoludní vás pozývame na eucharistický sprievod, ktorý sa uskutoční v centre mesta a začne v našom katedrálnom chráme o 15:00 hod. U nás bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov, nácvik zboru v stredu nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Moleben k Božskému Srdcu bude v stredu a piatok večer po sv. liturgii.

V utorok 20. júna sa uskutoční stretnutie rozvedených kresťanov katolíkov v areáli bratov františkánov. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

V piatok 23. júna máme sviatok Božského Srdca. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.

V sobotu 24. júna máme sviatok patróna našej archieparchie – Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri príležitosti tohto sviatku bude v katedrálnom chráme odpustová slávnosť. Kto by chcel, môže sa zúčastniť. Slávnostná sv. liturgia bude o 10:30 hod. a v piatok večer o 17:30 hod. začne celonočné bdenie.

V nedeľu 25. júna pozývame rodiny prvoprijimajúcich detí na stretnutie s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom do Ľutiny, na ktorom bude pri slávnostnej sv. liturgii zasvätená Prešovská archieparchia Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na túto slávnosť pozývame aj ostatných veriacich farnosti. Program slávnosti nájdete vzadu na nástenke. V tento deň zasvätíme aj my našu farnosť po oboch sv. liturgiách.

Na modlitbové trojdnie modlitieb matiek pozýva komunita Útecha, a to v termíne 23. – 25. jún (piatok – nedeľa) do františkánskeho kostola. V piatok a sobotu o 17:30 hod., v nedeľu o 14:30 hod.

Pozývame vás na stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour, ktoré bude v našom chráme v piatok 30. júna. O 17:30 hod. bude sv. liturgia a po nej svedectvo s diskusiou.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a farský Informátor.

Milodary na stavbu fary: bohuznáma osoba 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!