Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude predvianočná burza. Môžete ňou podporiť mladých našej farnosti, ako aj vodkyne a skautov FSE.

Tu v chráme bude v tom istom čase nácvik koledníckeho programu Dobrej noviny.

Dnes popoludní od 14:30 hod. bude v našom chráme predvianočná spoveď. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude.

V pondelok večer bude telocvičňa (potom bude najbližšie až po prázdninách). Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer nebudú modlitby mužov ani biblická škola. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok stretko na fare nebude kvôli začínajúcim prázdninám.

Moleben pred Narodením Ježiša Krista sa pomodlíme po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme v pondelok 19. decembra od 8:00 hod. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do nedele 18. decembra.

V utorok 20. decembra budeme po večernej liturgii zdobiť stromčeky. Kto by mal záujem prísť pomôcť je srdečne vítaný.

V piatok 23. decembra budú po rannej sv. liturgii kráľovské hodinky. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V sobotu 24. decembra bude sv. liturgia ráno o 6:30 hod. O 15:00 hod. bude veľká večiereň a o 21:00 hod. vás pozývame na veľké povečerie s lítiou. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa bez pôstu.

V nedeľu 25. decembra, prvý vianočný sviatok, bude ráno utiereň o 7:00 hod. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú o 8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním. O 16:00 hod. vás pozývame na vianočný koncert, ktorý bude tu v chráme. So svojím programom vystúpi Cimbalová hudba Primáš. Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude použitý na uhradenie nákladov s tým súvisiacich. Po koncerte bude spoločné agapé. Každý, kto by chcel niečo priniesť na agapé, nech tak urobí pred koncertom.

Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať tí, ktorí chcete prijať koledníkov Dobrej noviny. Koledovať budeme v pondelok 26. decembra od 14:00 hod.

Bohoslužobný poriadok troch mestských farností počas sviatkov nájdete na plagáte ako aj na našej webovej stránke.

Aj tohto roku môžeme spríjemniť štedrý deň klientom našej charity. Každý, kto chce priniesť v prvom rade vianočné pečivo, ale aj iné potraviny (aj trvanlivé), môže tak urobiť do piatka 23. decembra do 8:00 hod.

Vzadu na nástenke nájdete oznam o výberovom konaní na miesto upratovačky v priestoroch našej charity na Hlavnej ulici.

Kto si objednal stolový kalendár od otcov Redemptoristov môže ho zaplatiť a vyzdvihnúť si ho v sakristii. Cena 2,-€.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.

Vzadu na stolíku je nový Informátor s vloženým programom počas sviatkov Narodenia a Zjavenia Pána.