• Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.                    .

  • V piatok 23. apríla je sviatok sv. veľkomučeníka Juraja. Liturgický program sa v tento deň nemení. Sv. liturgie: ráno o 6.30 hod. csl. a večer o 17.30 hod. sl. V tento deň je voľnica.

  • Srdečne vás pozývame na jednodňovú púť na Celoslovenské večeradlo pre laikov Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2010 (sobota) v Kostole sv. Františka vo Vranove nad Topľou. Ponúkame možnosť spoločnej dopravy a zabezpečenia obedov. Prihlásiť sa dá najneskôr do 19. apríla 2010 (kvôli objednávke obedov) v sakristii chrámu. K prihláške je potrebné zaplatiť vopred cestovne 3 eurá. Ak si objednávate, tak za obed  je potrebné zaplatiť 3,50 eura. Odchod autobusu: 07.00 Sídlisko III – Centrum.

  • V sobotu 24. apríla vás tiež pozývame do Baziliky minor v Ľutine na slávnostnú sv. liturgiu s príležitosti výročia voľby Benedikta XVI. za pápeža. Začiatok slávnosti bude o 10.00 hod.

  • Srdečne tiež všetkých pozývame na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. mája 2010. Prihlásiť sa dá v sakristii katedrálneho chrámu v meste. Bližšie informácie o programe nájdete vzadu na nástenke.

  • Keďže sobota 24. apríla je posledná v mesiaci po večernej sv. liturgii sa v našom chráme budeme modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci, môžete v priebehu ďalšieho týždňa vkladať do pripravených košíkov.
  • Budúcu nedeľu 25. apríla bude pri obidvoch nedeľných liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

  • Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Juraj Jurčišin, gr. kat., narodený v Rožňave, bývajúci vo Veľkom Šariši. Syn rodičov Juraja a Márie rod. Nemčkovej   a Mgr. Barbara  Končeková, rim. kat., narodená v Košiciach, bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov Eugena a Beáty  rod. Pavlíkovej. Ohlasujú sa dnes po druhý krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.