• Všetkých detských záujemcov o spev v našom zboríku pozývame na nácvik v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.
  • Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Aj na tento školský rok sa pripravuje pre detské sv. liturgie séria úloh a každý bude podľa vynaloženej námahy na konci školského roka odmenený. V tomto roku budeme bližšie spoznávať osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov, začíname ako správny školáci abecedou.
  • Gréckokatolícke mládežnícke centrum v Juskovej Voli pozýva mladých našej archieparchie na Púť mládeže do Ľutiny. Program púte sa začína v piatok 23. septembra o 19.30 hod. sv. liturgiou na Mariánskej hore a potrvá až do soboty 24. septembra. Ukončený bude popoludňajším gospelovým koncertom a malým divadelným predstavením.
  • Budúca sobota, 24.septembra je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov vkladať svoje prosby a poďakovania. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia
  • Budúca nedeľa 25. septembra je tak isto posledná v mesiaci preto bude pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.