O 17:00 hod. sa pomodlime večiereň a po nej bude krátka adorácia.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok a štvrtok večer.

Vo štvrtok 22. mája bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod.

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva bude budúcu sobotu 24. mája. Odchod autobusu je o 3:30 hod. z parkoviska pri Jednote. Cena je 12,-€ na osobu pri plne obsadenom autobuse. Ešte máme voľné miesta. Prosím, zapíšte sa.

Stále máte možnosť podpísať petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny. Petícia je vzadu na stolíku. Taktiež sme pozvaní, aby sme ju zaniesli tam, kde sa možno inak nedostane a aby sme takýmto spôsobom vyzbierali ďalšie podpisy.

Prosíme vás o modlitby za Archieparchiálne zhromaždenie, ktorého prvé zasadnutie bude v piatok 30. mája.

Od pondelka 26. mája do soboty 31. mája prebehne v našej farnosti aktivita pre deti a mladých pod názvom Vypni telku, zapni seba. Túto aktivitu vám dávame do pozornosti v predstihu, aby ste si mohli zariadiť svoj čas. Jednotlivé aktivity nájdete na plagáte na nástenke.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove oznamuje, že najbližšie stretnutie pre záujemcov sa uskutoční dňa 20. mája 2014  o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77. Stretnutie bude modlitbové.