Bratia a sestry, aj naďalej vás pozývame počúvať katechézy, ktoré v našej farnosti ponúka spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty pod vedením o. Ľubomíra Petríka. Katechézy sú dvakrát v týždni, v pondelok o 19.00 hod. (po večernej sv. liturgii) a v piatok o 18.30 hod. (tak isto po večernej sv. liturgii). Využime túto príležitosť ohlasovania Božieho slova a učenia Cirkvi ako čas milosti, ako jeden zo spôsobov aktívneho prežívania Roku viery či ako duchovné prežívanie pôstneho obdobia – Filipovky, ktorá sa začala minulý týždeň.

V stredu 21. novembra je sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. O 19.00 hod. po večernej sv. liturgii bude nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod. Osobitne pozývame tie deti, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Sobota 24. 11. Je posledná sobota v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke Ustavičnej pomoci. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Posledná novembrová nedeľa 25. 11. je Nedeľa Krista Kráľa. Pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 hod. a 10.00 hod. bude myrovanie. Budúcu nedeľu bude zároveň aj zbierka na Podporný fond biskupského úradu.

V sakristii je posledné číslo Slova (23). Prosíme predplatiteľov, aby si ho prišli vyzdvihnúť do sakristie. Spolu s týmto číslom dostáva každý predplatiteľ aj nový nástenný kalendár. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Dnešnú nedeľu popoludní tiež pozývame všetkých spevákov nášho detského zboríku na nácvik, ktorý bude o 17.00 hod. na fare.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona