Budúcu nedeľu 25. januára bude zbierka na GTF PU a cirkevné školy.

Večer o 17:00 hod. sa pomodlime večiereň.

V utorok 20. januára o 17:00 hod. vás pozývame na stretnutie s Željkou Markičovou, líderkou úspešného referenda o rodine v Chorvátsku. Stretnutie bude vo veľkej zasadačke mestského úradu.

V stredu 21. januára bude po večernej sv. liturgii biblická škola.

Tichá adorácia obetovaná za referendum o rodine v čase 19:00 – 21:00 hod. bude vo štvrtok 22. januára.

Detské stretko na fare v piatok 23. januára nebude a ani nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod. Na nej bude zborík spievať.

V tento deň začína trojdnie modlitieb matiek, ktoré potrvá do nedele 25. januára. Tento krát to bude vo františkánskom kostole. Viac info na plagáte.

Vzadu na stolíku je brožúrka s informáciami ohľadom časov bohoslužieb, adries a úradných hodín katolíckych chrámov a farností mesta Prešov. Musí ju mať doma každá rodina z farnosti. Stojí 3,-€.

Na stolíku nájdete aj stužky bielej farby, ktoré sa stávajú symbolom účasti na referende za ochranu rodiny. Môžete si ich zobrať a nosiť na svojom oblečení ako znak toho, že pôjdeme na referendum.

Počas týždňa budú vzadu na stolíku vyložené nálepky na auto v rozmere 20x20cm, ktoré šíri Aliancia za rodinu. Jeden kus stojí 5 centov. Aj takýmto spôsobom môžeme ukázať, že my na referendum pôjdeme. Môžete si ich zakúpiť.

V deň konania referenda, sobotu 7. februára, sa uskutoční fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine. Je to skvelá príležitosť ako podporiť modlitbou toto hlasovanie. Spoločný autobus pôjde z našej farnosti ráno o 8:00 hod. z parkoviska od Jednoty. Zapísať sa môžete vzadu na papier a zaplatiť zálohu 2,-€ v sakristii.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje najbližšie stretnutie, a to v utorok 20. januára v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 o 17:00 hod. Na stretnutí budeme ďakovať za dva požehnané roky aj účasťou na sv. omši v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vyzdvihnite si ho v sakristii alebo zakúpte pri východe z chrámu.