Budúcu nedeľu 24. septembra bude pri sv. liturgiách farská zbierka.

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Vo štvrtok 21. septembra bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 22. septembra pozývame všetky deti farnosti na detskú sv. liturgiu o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude požehnanie školských tašiek a potrieb.

V sobotu 23. septembra sa uskutoční Púť do Krakova. Z Prešova ide spoločný autobus. Odchod zo zastávky Centrum je o 4.50 hod. Kto by mal záujem zúčastniť sa, nech sa ešte čím skôr nahlási v sakristii chrámu. Podrobný program púte nájdete vzadu na nástenke. Z tohto dôvodu bude v tento deň iba jedna sv. liturgia, a to o 6.30 hod. s ranným aj večerným úmyslom. Nebude ani veľká večiereň. Ďakujeme za pochopenie.

V sakristii si môžete objednať časopis Misionár na rok 2024. Celoročné predplatné stojí 21,-€. Ak to stihnete do novembra 2023, každý predplatiteľ Misionára dostane aj stolový kalendár na rok 2024 zdarma.

Stolový kalendár na rok 2024 z vydavateľstva Misionár si môžete zakúpiť v sakristii za cenu 3,-€.

V stredy pri večerných sv. liturgiách odznejú opäť katechézy. Srdečne vás na ne pozývame.

Príprava na prvú sv. spoveď začne v našej farnosti v piatok 13. októbra. Dovtedy je potrebné nahlásiť deti vyplnením a odovzdaním časti prihlášky, ktorú dostanú deti buď na náboženstve alebo si ju môžete vyzdvihnúť v sakristii chrámu.

Minulotýždňovú zbierku na podporný fond sme podporili sumou 300,10,-€. Pán Boh vám zaplať.

Sv. liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku s čítaniami a homíliou v rusínskom jazyku budú nedeľami o 12.30 hod.

Liturgický program v našom chráme si môžete stiahnuť na tomto odkaze.