• Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Pozývame vás teda všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu. Či už doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa sv. ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky pripravili sme osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 18.15 hod. sv. ruženec vedie iná skupina. Dnešnú nedeľu  17. októbra sa budú modliť deti a mládež a ešte nám ostávajú dve nedele: 24. októbra ženy a nakoniec 31. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri modlitbe sv. ruženca.

  • Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni skúšku hneď zajtra, t.j. v pondelok 18. októbra, o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.

  • V stredu 20. októbra bude o 16.00 hod. nácvik nášho detského zboru a v piatok 22. októbra pozývame všetky deti na detskú sv. liturgiu o 17.30 hod.

  • V sobotu 23. októbra dopoludnia  znova pozývame deti na také menšie športové stretnutie. Stretneme sa tu pri chráme o 9.15 hod. a potom pôjdeme spoločne do telocvične. (Obliecť sa športovo + obuv na prezutie.)

  • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili zádušné sv. liturgie: najbližšie v pondelok – 1. novembra (o 18.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.

  • Chceli by sme zistiť záujem o farský ples v mesiaci február po novom roku. Zisťujeme takto zavčasu, aby sme stihli rezervovať sálu na 5. alebo 12. februára 2011. Vzadu na stolíku je zoznam na predbežné zapísanie. (Zatiaľ je tam dosť málo ľudí), necháme ho tam dva týždne a podľa toho sa uvidí, či budeme farský ples organizovať alebo nie.

  • Dnešná nedeľa 17. októbra je Misijnou nedeľou.  Vo všetkých chrámoch našej krajiny sa dnes pri sv. liturgiách modlí za misijné dielo a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a tiež sa koná zbierka na pomoc misionárom po celom svete.