Aktuálne oznamy k 17. máju 2020

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a požehnaním s jeho relikviami.

Budúcu nedeľu 24. mája bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Bude formou košíka po každej sv. liturgii podobne ako zvonček. Košíky na zvonček i na zbierku budú riadne označené a položené vzadu na stolíku.

V stredu 20. mája zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkú večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Vo štvrtok 21. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú tri: o 6.30 hod. slovenská, 16.30 hod. slovenská a 18.00 hod. cirkevnoslovanská. Pri všetkých bude myrovanie.

K sv. spovedi môžete pristúpiť po dohode s kňazom. Stačí ho vopred kontaktovať či osloviť.

Žiadame všetkých vás, ktorí potrebujete prísť za kňazom do sakristie, aby ste tak urobili po skončení sv. liturgií či už je to ráno, večer alebo v nedeľu.

Informujeme vás, že úmysly na sv. liturgie berieme už na druhú polovicu tohto roka (mesiac júl a ďalšie).

Aj naďalej platí dišpenz od účasti na sv. liturgii v nedeľu či prikázaný sviatok. Každý, kto sa cíti byť ohrozený, môže s čistým svedomím ostať v tejto mimoriadnej situácii doma.

Kancelária farského úradu funguje aj naďalej. So všetkými vašimi požiadavkami nás, prosím, vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme si vedeli dohodnúť prípadné stretnutie.