– Dnes popoludní večiereň nebude.
– Budúcu nedeľu 24. júla budeme mať zbierku na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom zbierky je podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žia­dosti o finančnú pomoc.
– V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.
– V stredu 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii budeme požehnávať autá na parkovisku pred chrámom.
– V dňoch 6.-7. augusta sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť v Litmanovej. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte v nedeľu 7. augusta, môže sa nahlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. Program púte nájdete vzadu na nástenke a v novom Informátore. O mieste a odchode autobusu vás budeme včas informovať.
– Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farského Informátora.
– Pozývame vás k iniciatíve modliť sa počas slovenského predsedníctva v Európskej únii za jednotlivé členské krajiny. Rozpis krajín podľa dátumov nájdete v chráme vzadu na nástenke.