• Dnes je mesačná zbierka na stavbu fary.
  • Budúcu nedeľu 24. januára je zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je finančne pomôcť pri rozvoji našej teologickej fakulty i ostatných cirkevných škôl našej archieparchie.
  • Relikvie sv. Terézie z Lisieux sú vystavené k verejnej úcte v našej katedrále práve v dnešnú nedeľu od 9:00 – 13:00 hod. Ide o veľkú svätú ženu katolíckej cirkvi. Povzbudzujeme k účasti na modlitbách pri jej ostatkoch.
  • Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod., v utorok večer biblická škola a liturgický spev, v stredu večer nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva. Adoráciu obetujeme za uzdravenie všetkých závislostí, ktoré ničia naše rodiny. Pozývame modliť sa práve tých, ktorí majú vo svojich rodinách skúsenosť s rôznymi závislosťami. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
  • V sobotu 6. februára vás v predstihu pozývame na fatimskú sobotu prešovského dekanátu spojenú s púťou Bohuzasvätených osôb. Hlavným programom je archijerejská sv. liturgia o 10:00 hod. Autobus pre záujemcov v daný deň odchádza ráno o 7:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednota. Nahlásiť sa môžete v sakristii a zaplatiť zálohu 2€.
  • Vzadu na stolíku nájdete tlačenú verziu konzervatívneho denníka Postoj. Ide o kvalitný denník, ktorý je publikovaný na internete. Povzbudzujeme všetkých k jeho čítaniu, lebo ponúka reálny pohľad na spoločenské dianie okolo nás.
  • Vzadu na stolíku nájdete obrázky s modlitbou k Svätému roku milosrdenstva. Keďže ich nemáme veľa, môžete si zobrať po jeden obrázok do rodiny.
  • Prvá zádušná sobota s čítaním hramôt bude 30. januára. Prosíme tých, ktorí by si ešte chceli zapísať alebo doplniť hramoty, nech tak urobia v sakristii.
  • Vzadu na stolíku je prvé novoročné číslo Informátora, ktorý bude opäť vychádzať v dvojtýždňových intervaloch. V sakristii máme nové číslo časopisu Slovo. Na predaj je aj vzadu na stolíku za 0,60,-€.
  • Gréckokatolícka charita Prešov plánuje prijať do pracovného pomeru opatrovateľov a opatrovateľky. Záujemcovia o pracovný pomer nájdu všetky podmienky uvedené vzadu na plagáte. Charita taktiež oslovuje žiadateľov o opatrovateľskú službu a ich rodinných príslušníkov, aby sa zapojili do projektu. Podmienky ako získať opatrovateľskú službu nájdete vzadu na plagáte.