Dnes popoludní sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva o 15:00 hod., po nej bude večiereň a moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Celý tento týždeň je svetlý (každý deň sa slávi ako nedeľa). Z tohto dôvodu je počas celého týždňa voľnica. Paschálnu večiereň sa pomodlime každý deň pred večernou sv. liturgiou počnúc utorkom o 17:20 hod. V piatok bude večiereň o 16:50 hod.

Od Veľkej soboty do Tomášovej nedele (nedele Božieho milosrdenstva) sa budeme po každej sv. liturgii modliť Novénu k Božiemu milosrdenstvu.

Nácvik zboru Hlahol bude v utorok 18. apríla večer, tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva bude vo štvrtok 20. apríla v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok 21. apríla stretko na fare nebude. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie prvoprijimajúcich detí a rodičov.

Budúca nedeľa 23. apríla je Tomášova alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Okrem sv. liturgií vo zvyčajnom čase vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. so zasvätením, po ktorom bude krátke zamyslenie o milosrdenstve a hneď každodenná večiereň. Srdečne pozývame modliť sa a získať mnohé milosti pre seba i svojich blízkych.

Počnúc budúcou nedeľou budeme po každej nedeľnej sv. liturgii až do 18. júna čítať krátke fatimské zamyslenie s modlitbou, aby sme mohli spolu 25. júna zasvätiť Prešovskú archieparchiu Fatimskej Panne Márii v bazilike minor v Ľutine.

Na Tomášovu nedeľu 23. apríla ideme na zbierku do farnosti Čirč. Záujemcovia sa môžete stále zapísať vzadu na papier. Odchod spred chrámu je o 9:15 hod.

Úprimné poďakovanie a prianie hojných milostí od vzkrieseného Krista patrí všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému a radostnému sláveniu sviatkov Paschy v našom chráme.