Dnes je po sv. liturgii zbierka na kňazský seminár. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod seminára a vykryť deficit, ktorý vzniká iba čiastočným pokrytím nákladov na chod seminára z dotácie od štátu a platieb bohoslovcov. Nepodporujeme bohoslovcov ako súkromné osoby.
Budúcu nedeľu 24. apríla bude zbierka pre potreby Ukrajiny vyhlásená pápežom Františkom. Príspevky poputujú pre ľudí bez rozdielov, ktorí to najviac potrebujú.
Dnes popoludní večiereň nebude.
V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok nácvik zboru (spev počas sv. liturgie o 18:00 hod.), v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia s korunkou a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok 22. apríla po detskej sv. liturgii.
Hnutie rozvedených katolíkov pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 19. apríla v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici 77 v Prešove o 17:00 hod. Bližšie info nájdete vzadu na plagáte.
V stredu 20. apríla máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne.
V sobotu 23. apríla máme sviatok sv. veľkomučeníka Juraja. Liturgie budú ako zvyčajne.
V sobotu 23. apríla vás pozývame na dve podujatia. Prvým je DOD v našom kňazskom seminári v Prešove. Tam pozývame hlavne mladých a rodiny, ktorí majú záujem spoznať seminár zvnútra a spoznať aspoň z časti život bohoslovcov. Druhým pozvaním je účasť na celoslovenskom večeradle v Ľutine. Záujemcovia o autobus do Ľutiny sa môžu hlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€ a nechať na seba telefónny kontakt, aby sa upresnil čas a miesto odchodu. Taktiež povzbudzujeme k účasti na vlastných autách, Ľutina nie je ďaleko. Čakajú na nás prednášky o Matke Ustavičnej Pomoci ako Matke Milosrdenstva. V oboch prípadoch ide o celodenný program.
V nedeľu 24. apríla ideme na zbierku na stavbu fary do farnosti Varhaňovce. Prosíme vás veriacich, aby ste sa zapísali vzadu na papier.
V sobotu 30. apríla vás pozývame na Turistický deň prešovskej archieparchie, ktorý sa uskutoční na trase Sedliská (Podčičva) – Vyšný Kazimír. Máme objednaný spoločný autobus. Nahlasovanie prebieha v sakristii chrámu. Autobus odchádza z parkoviska pri COOP Jednote ráno o 7:50 hod. Poplatok: 4,-€ na osobu. Pozývame nielen deti či mladých, ale aj celé rodiny.
V tento deň (30. apríl) zároveň pozývame manželov na bowling, ktorý je objednaný v čase 16:00 – 19:00 hod. pri trati. Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať.
V rámci Svätého roka milosrdenstva vás predovšetkým pozývame na 7. metropolitnú púť do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája. Nahlasovanie bude prebiehať v sakristii chrámu. Ide o púť, ktorú dávame špeciálne do vašej pozornosti. Viac informácií nájdete na plagáte.