Popoludní sa pomodlime o 17:00 hod. každodennú večiereň.

Vo štvrtok 21. augusta bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Pozývame všetky deti na stretká na fare každý piatok o 16:15 hod. Začneme v piatok 5. septembra po večernej sv. liturgii.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť nové číslo časopisu Slovo. Vzadu na stolíku je nový Informátor.