• V stredu 20. júla je Sviatok sv. proroka Eliáša. Poriadok sv. liturgií sa nemení. Ráno je sv. liturgia o 6.30 a večer o 18.00.

  • Budúcu nedeľu 24. júla bude pri obidvoch sv. liturgiách riadna zbierka na Svojpomocný fond – pre pomoc finančne slabším farnostiam.

  • Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach formou Mariánskeho večeradla v dňoch 29. až 31 júla 2011. Duchovné cvičenia sa uskutočnia v gréckokatolíckom kňazskom seminári na Sládkovičovej ulici. Poplatok za ubytovanie a stravu je 25 eur. Prihlásiť sa môžete aj u nás v sakristii.

  • Pozývame vás aj na výročnú púť na mariánske pútnické miesto do Litmanovej v nedeľu 7. augusta 2011. Zapísať sa môžete v sakristii, pri zápise je potrebné zaplatiť cestovné 4 eurá. Odchod autobusu zo sídliska je o 6.00 hod. Máme k dispozícii 20 miest v autobuse, takže kto má záujem nech dlho neváha.