Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes podvečer pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Taktiež sa môžete zúčastniť modlitieb za naše mesto, ktoré budú v našej katedrále dnes večer. Začínajú sv. ružencom o 17:30 hod., pokračujú sv. liturgiou o 18:00 hod. a adoráciou o 19:00 hod. s chválami. Bližšie info je na plagáte.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola nebude, vo štvrtok bude tichá adorácia a v piatok stretko ani nácvik zboríku na fare nebude. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

V utorok 19. mája pozývame rozvedených kresťanov na modlitbové stretnutie o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77.

V stredu 20. mája sa môžete zúčastniť archijerejskej sv. liturgie, na ktorej bude prítomný melchitský patriarcha Gregor Laham III. so začiatkom o 16:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.

V stredu večer a štvrtok ráno bude moleben k presv. Bohorodičke.

Sobota 23. mája je piata zádušná. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.

Budúcu nedeľu slávime Zostúpenie Sv. Ducha. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie. Podvečer o 17:00 hod. vás pozývame na veľkú večiereň so špeciálnymi modlitbami na kolenách.

Vyšlo nové číslo Misionára. Môžete si ho zakúpiť vzadu na stolíku.

Do pozornosti dávame Bárkafest a letné stretnutia mladých na Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagátoch.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Gymnázia bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove. Konkrétne podmienky pre uchádzačov nájdete vzadu na nástenke.