Vstupujeme do posledných dvoch týždňov Svätej Štyridsiatnice.

Vo štvrtok 21. marca o 18:00 bude v katedrálnom chráme vystúpenie svetoznámeho umelca – míma Milana Sládka. Vystúpiť by mal s unikátnym predstavením nazvaným Krížová cesta. Milan Sládek sugestívnym spôsobom prežíva spolu s divákom každé zo štrnástich zastavení, ktoré vypovedajú o posledných chvíľach Ježiša Krista. Keďže to nie je klasická modlitba Krížovej cesty, ale umelecké vystúpenie cena vstupného je 5 €.

V piatok 22. marca budeme spovedať chorých vo farnosti. Prosíme vás, aby ste do stredy nahlásili tých chorých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred sviatkami a kde nechodievame pravidelne na prvé piatky.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Nedeľa 24. marca je Kvetná nedeľa. Pri obidvoch sv. liturgiách budeme posväcovať ratolesti-bahniatka (treba si priniesť vlastné a pred liturgiou ich položiť na pripravený stolík). Zároveň bude pri obidvoch liturgiách myrovanie.

Predveľkonočná spoveď v našej farnosti bude na Kvetnú nedeľu 24. marca popoludní od 14:30 hod. do 17:30 hod. Komu by tento termín nevyhovoval, nech využije príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred týmto termínom.

Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. pokračujeme v ďalšom zo stretnutí prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (5-6), kto si ho ešte nevyzdvihol môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Sú tam aj „Pôstne krabičky“ pre pomoc deťom v Afrike, vnútri obálky nájdete presný návod ako môžete pomôcť týmto deťom. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor.

Popoludňajší program: 18.00 Večiereň s kajúcim zakončením a poklonami
19.00 Eucharistická poklona