Vstupujeme do druhého týždňa Veľkého pôstu – Svätej Štyridsiatnice. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Môžete dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.

V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme slúžia Služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.

Pripomíname aj naďalej možnosť zapojiť sa svojimi návrhmi a podnetmi do Metropolitného zhromaždenia, ktoré môžeme v písomnej podobe a podpísané vhadzovať do pripravenej krabice vzadu v chráme (do konca februára). Pripomienky, návrhy a otázky sa môžu dotýkať ktorejkoľvek oblasti života našej cirkvi.

V rámci Národného týždňa manželstva sa dnešnú nedeľu 17.2. uskutoční v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa o 15.30 hod. modlitba sv. ruženca a po ňom o 16.15 hod. Krížová cesta obetovaná za manželov, rodiny a Sv. Otca.

Sobota 23. februára je druhá zádušná sobota v tomto roku. Ranná sv. liturgia s panychídou o 6.30 hod. bude obetovaná za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt. Táto sobota je aj posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že ďalšie spoločné stretnutie sa uskutoční 20. februára v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 o 17.00 hod. na tému Právne riešenie situácie rozvedených.

V priestoroch Gymnázia a Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej ul. sa plánuje otvoriť jazyková škola. Ak máte záujem študovať na jazykovej škole (deti, mládež alebo dospelí), prosíme, aby ste nahlásili cudzí jazyk, o ktorý máte záujem. Kontakt: 0903 982195, riaditel@gppgpo.edu.sk (kontakt nájdete aj vzadu na nástenke).

Tento prázdninový týždeň detská liturgia VPD nebude, čas večernej liturgie sa nemení, ostáva o 17.30 hod.

Dnešnú, prvú pôstnu nedeľu 17. februára je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času.

V sakristii je nové číslo Slova (4), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský Informátor.

Dnes po sv. liturgii začína prvé zo stretnutí prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Popoludňajší program: 18.00 Večiereň s kajúcim zakončením a poklonami
19.00 Eucharistická poklona