Dnes je zbierka na podporný fond II.

Vo štvrtok 21. novembra máme sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú v tento deň takto: ráno o 6:30 hod. a popoludní 16:30 hod. cirkevnoslovanská a o 18:00 hod. slovenská s požehnaním detí na záver. Preto pozývame rodičov s deťmi hlavne na túto sv. liturgiu o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

Drahí rodičia a deti, srdečne vás pozývame na sv. liturgiu s archijerejom, ktorá bude v piatok 22. novembra 2013 o 17:30 hod. v našom chráme. Sláviť ju bude vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup. Na sv. liturgii budú prítomní aj skauti z Federácie skautov Európy. Po sv. liturgii bude prezentácia skautingu. Pozývame všetkých tých, ktorí sa prihlásili do skautingu (deti, rodičov), ale aj tých, ktorí sa o ňom chcú dozvedieť viac. Samozrejme povzbudzujeme všetkých veriacich našej farnosti k účasti na tejto slávnostnej sv. liturgii. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a nácvik detského zboru v tento deň nebude. Zborík však bude spievať na sv. liturgii.

V sobotu 23. novembra bude prvá spoločná akcia novovznikajúceho skautského oddielu v Prešove – výstup na Šarišský hrad. Spoločný začiatok je o 10:00 hod. na konečnej zástavke MHD vo Veľkom Šariši. Tešíme sa na vás všetkých.

Stále máme možnosť podporiť zbierku potravín v Tescu, ktorá prebieha práve v týchto dňoch až do 20. novembra (okrem nedele) v Hypertescu Prešov. Nejde o finančnú pomoc. Ide o zakúpenie potravín a ich následné odovzdanie pracovníkom na to určeným v Tescu. Viac informácií o zbierke a o konkrétnych potravinách nájdete vzadu na nástenke.

Dnes popoludní a budúcu nedeľu máte možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia mladých pod názvom Svetlo Slovienom v DAD. Hrať sa bude o 15:00 hod. a 18:00 hod. počas oboch dní.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. s exegézou Starého zákona pred Narodením Pána a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare bude o 20:00 hod.

Ako ste si zaiste všimli, pre náš chrám sme dali vyhotoviť nové súčasti interiéru, a to ambón, tetrapod (stolík uprostred na ikonu) a dva stojany na pálenie sviec. Všetko z masívneho dreva v cene 1560,-€. Kto by chcel prispieť na tieto predmety, môže tak urobiť vhodením svojho daru do krabičky vzadu na stolíku.

Pre našu vlastnú potrebu sme zakúpili nové knihy na modlitbu večierne, ktoré budú v chráme. Kto by mal záujem zakúpiť si takúto knihu a mať ju doma, môže tak urobiť v sakristii chrámu. Stojí 10,-€.