• Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiami počas celého roka, podobne ako po minulé roky sme pripravili osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. sa ruženec modlí iná skupina. Dnešnú nedeľu, 16. októbra to budú deti a mládež, 23. októbra ženy a nakoniec 30. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.
  • Všetkým našim malým spevákom, ktorí sa stretávali na nácvikoch detského zboru oznamujeme, že sa tieto stretnutia presúvajú zo stredy na piatok a budú po detskej sv. liturgii. Najbližší nácvik už teda bude aj v tomto týždni nie v stredu, ale v piatok po detskej sv. liturgii.
  • Nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol zostáva v stredu,  po večernej sv. liturgii. Stále platí pozvanie, pre každého, kto by chcel rozšíriť jeho rady. Príďte, ste srdečne vítaní.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.
  • Budúca nedeľa 23. októbra je Misijnou nedeľou.  Vo všetkých chrámoch našej krajiny sa pri sv. liturgiách modlí za misijné dielo a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a tiež sa koná zbierka na pomoc misionárom po celom svete.
  • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili aj v tomto roku zádušné sv. liturgie: najbližšie v utorok – 1. novembra (o 18.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.
  • V sakristii je posledné číslo Slova (21), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Predplatiteľom Slova zároveň chceme pripomenúť, že predplatné na rok 2012 (12,50 €) môžete do sakristie prinášať v priebehu tohto mesiaca.