• V mesiaci máj sa pri večerných sv. liturgiách modlíme aj májové pobožnosti, na ktoré vás srdečne pozývame. V pondelok stredu a v piatok – akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k Presv. Bohorodičke.

  • Zajtra, t.j. v pondelok  17.5. sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Moleben k nášmu patrónovi, bl. biskupovi Pavlovi (namiesto mariánskeho molebenu).

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.                 

  • Nácvik nášho speváckeho zboru Hlahol, bude vo štvrtok večer po sv. liturgii.

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 22. mája je posledná (5.) zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia obetovaná za zosnulých našej farnosti, zapísaných v Knihe hramôt bude ráno o 6.30 hod.

  • Nedeľa 23. mája je zároveň sviatkom Svätej Päťdesiatnice – Zoslania Svätého Ducha. Sväté liturgie budú v riadnom čase o 8.00 hod a 10.00 hod. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Dnešnú nedeľu, 16. mája organizuje Centrum pre rodinu – Sigord v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska Family Day. Myšlienkou tohto podujatia je zjednotiť sa v modlitbe a zviditeľniť hodnoty zdravej rodiny v našej spoločnosti. Program zameraný na rodinu bude prebiehať v meste na pešej zóne pred Ľudovou bankou od 13.00 hod. do 19.00 hod.