Budúcu nedeľu 23. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách.

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň.

V pondelok 17. júla máme sviatok bl. P. P. Gojdiča. Pre našu farnosť je to prikázaný sviatok. Sv. liturgie budú o 6.30 a 18.00 hod. O 17.45 hod. sa pomodlime Moleben k bl. Pavlovi.

V tento deň, 17. júla, sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť v katedrále práve ku cti bl. Pavla Petra Gojdiča, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. Archijerejská sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku začne o 8.30 hod.

Vo štvrtok 20. júla máme sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. Po večernej sv. liturgii bude požehnanie dopravných prostriedkov (áut, bicyklov, kolobežiek, kočíkov, odrážadiel a pod.) na parkovisku pred chrámom. Potom bude nasledovať tichá adorácia ukončená Korunkou k BM o 21.00 hod.

Dievčatá, ženy a matky, ktoré majú záujem o duchovné cvičenia a ktoré organizujú sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou – Lomnici, nájdu TU plagát s termínmi, na ktoré sa môžu prihlásiť.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár.

Na chrám darovali bohuznáma rodina 100,-€ a matky z MM 100,-€. Všetkým úprimne Pán Boh zaplať.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh odpustovej slávnosti. Pán Boh vám to všetkým zaplať!