Dnes popoludní večiereň nebude.

Budúcu nedeľu 23. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. V nedeľu 30. júla bude farská zbierka na stavbu fary.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod.

V pondelok 17. júla máme sviatok bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú o 6:30 a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude moleben k bl. Pavlovi. V katedrálnom chráme sa v tento deň uskutoční pri sv. liturgii o 16:30 hod. rozlúčka s vladykom M. Lachom a zároveň metropolita Ján otvorí výstavu venovanú blahoslavenému Pavlovi.

Vo štvrtok 20. júla máme sviatok proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude požehnanie áut, bicyklov, kočíkov a ostatných dopravných prostriedkov.

V sobotu 22. júla vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ruských Pekľan. Program slávnosti nájdete vzadu na nástenke.

Stále sa môžete nahlásiť na modlitbové duchovné cvičeniach formou trvalého večeradla, ktoré sa uskutočnia v kňazskom seminári v Prešove v termíne 21. – 23. 7. 2017. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Litmanovej, ktorá sa uskutoční v termíne 5. – 6. august. Na nedeľu 6. augusta máme objednaný autobus. Nahlásiť sa môžete v sakristii a zaplatiť zálohu 4,-€. Odchod bude ráno o 5:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednote.