• Zajtra (v pondelok 17. 1.) sa po večernej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna bl. biskupa Pavla, keďže je 17-teho v mesiaci.

  • V utorok 18.1. sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Potrvá do utorka 25. januára 2011. Mottom je citát zo Skutkov sv. apoštolov 2, 42: „Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“ V centre Prešova budú večerné ekumenické stretnutia: 18.1. v Konkatedrále sv. Mikuláša; 20.1. v Kostole sv. Trojice a 25.1. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Pamätajme pri svojich modlitbách (či už osobných alebo spoločných) na tento tak dôležitý úmysel. Spoločnú modlitbu sv. ruženca každý deň pred večernou sv. liturgiou obetujme tiež na úmysel zjednotenia kresťanov.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. v chráme.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude tiež v stredu o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.

  • Všetky deti farnosti (nielen tie, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie) pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • V sakristii je nové číslo Slova (2), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský informátor.