Zajtra, t.j. v pondelok 17. septembra, sa budeme po večernej sv. liturgii modliť moleben k úcte nášho patróna bl. biskupa Pavla, keďže je sedemnásteho v mesiaci.

Skúška nášho speváckeho zboru Hlahol bude v tomto týždni v stredu, po večernej sv. liturgii.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Aj na tento školský rok sa pripravuje pre detské sv. liturgie séria úloh a každý bude podľa vynaloženej námahy na konci školského roka odmenený. V tomto roku budeme naďalej spoznávať osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a budeme sa rozprávať aj o viere, lebo tento rok je vyhlásený práve ako Rok viery.

Aj tento rok plánujeme vo farnosti prípravy na doplnenie chýbajúcich sviatostí pre mládež a dospelých. Ak máte v rodine príbuzných alebo známych, alebo vaše deti či vnúčatá nemajú prvé sv. prijímanie, cirkevný sobáš, prípadne sviatosť krstu či myropomazania, do konca mesiaca sa môžu prihlásiť na tieto náuky na farskom úrade alebo v sakristii chrámu.

V sakristii chrámu tiež ponúkame na predaj album rómskej gospelovej skupiny F6 s názvom Vzbuď sa, Boží ľud. Cena jedného CD-éčka je 8 eur.

Budúcu nedeľu, 23. septembra bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Seminár, teda na podporu bohoslovcov nášho gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (18-19), kto ho má predplatené a ešte si ho nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona

Dary: rod. Baranová na chrám 100,- €