Budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti.

Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. s pôstnou katechézou.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi sa pomodlíme v pondelok 17. marca po večernej sv. liturgii.

V stredu a piatok budeme sláviť liturgiu vopredposvätených darov.

Krížova cesta bude v utorok 18. marca večer po sv. liturgii. Vo štvrtok bude veľkopôstny moleben a po ňom tichá adorácia do 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním.

Tretia zádušná sobota bude 22. marca. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove oznamuje, že najbližšie stretnutie pre záujemcov z radov rozvedených katolíkov, ale aj rodinných príslušníkov a kresťanov, ktorí sa ocitli v manželskej kríze sa uskutoční dňa 18. marca o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove. Stretnutie bude modlitbové.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor.