Po skončení katechéz, ktoré v našej farnosti prebiehali počas minulých týždňov pod vedením o. Ľubomíra Petríka a ďalších členov spoločenstva Neokatechumenátnej cesty, bude ešte v stredu o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii liturgia slova. Táto liturgia slova je otvorená pre všetkých, nie len pre tých, ktorí sa stretávali pri počúvaní katechéz. Všetci sú srdečne vítaní.

Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude tak, ako minulý týždeň v utorok po večernej sv. liturgii.

V sobotu 22. decembra popoludní 16.00 hod., ešte raz pozývame deti na faru, na stretnutie pracovnej dielne, teda možnosti pripraviť drobné vianočné ozdoby a iné predmety, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze (23.12.) po „desiatke“. S menšími deťmi môžu prísť aj rodičia. Všetkých vás na túto našu malú vianočnú burzu budúcu nedeľu pozývame. Výťažok z predaja sa použije na zakúpenie vianočných stromčekov do chrámu. Ak by chcel ešte niekto prispieť do burzy nejakými dobrými a funkčnými vecami (hračky, ozdoby, športové potreby) môže tak urobiť v priebehu tohto týždňa.

Predvianočná sv. spoveď pre našu farnosť bude tak ako obyčajne v poslednú nedeľu pred sviatkami Narodenia Pána, t.j. 23. decembra popoludní od 14.30 do 17.30 hod. Spolu by sme tu mali spovedať siedmi kňazi.

Tak ako v minulých rokoch aj teraz máme možnosť prežiť výnimočným spôsobom záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v spoločnosti ďalších rodín z našej farnosti v našom pastoračnom centre pre rodiny na Sigorde, nech sa príde nahlásiť do sakristie.

Od 1. januára otvára MUDr. Zuzana Mojzešová (manželka o. Marcela Mojzeša, nášho bývalého kaplána) v centre mesta novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Je to v budove bývalej Šarišanky, nad redakciou Slova, v uličke vedľa hotela Dukla. Prioritami ambulancie sú profesionálny, empatický a ľudský prístup k pacientovi (kratšie čakacie doby, ordinačné hodiny prispôsobené aj zamestnaným) v duchu kresťanských hodnôt. Zajtra, t. j. 17. decembra bude v novozriadenej ambulancii ďalší deň otvorených dverí s možnosťou osobného oboznámenia sa s personálom i priestormi ambulancie. Bližšie informácie môžete získať aj na tel. čísle 0903 982 460 u MUDr. Zuzany Mojzešovej alebo e-mailom: zuzana.mojzesova@gmail.com .

Deti, ktoré sú zapojené do prípravy vianočného programu pozývame na nácvik dnešnú nedeľu popoludní o 17.00 hod. tu do chrámu.

Deti, ktoré sa prihlásili na koledovanie s Dobrou novinou, nech zostanú na krátke stretnutie teraz po sv. liturgii.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (24-25). Prosíme predplatiteľov, ktorí si ho ešte nevyzdvihli, aby si preňho prišli do sakristie. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. V sakristii ponúkame na predaj aj nástenné a stolové kalendáre na budúci kalendárny rok.

Večerný program: 17.00 hod. stretnutie detí – nácvik vianočného programu
18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona

Pán Boh zaplať!