Popoludní o 17:00 hod. sa pomodlime večiereň.

Dnes večer v katedrále privítame kríž Jána Pavla II., ktorý daroval mladým. Program začne sv. liturgiou o 18:00 hod., ktorú slávi pomocný biskup vladyka Milan Lach SJ. Program pokračuje Akatistom požehnania rodín, projekciou apoštol národov, krížovou cestou a celonočným bdením do rannej sv. liturgie o 5:45 hod. Všetci sme srdečne pozvaní. Celý program je uvedený na nástenke.

V pondelok 17. novembra je štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. Pred več. sv. liturgiou bude večeradlo ako poďakovanie za náboženskú slobodu o 17:00 hod.

Archieparchiálne zhromaždenie sa bude konať v utorok 18. novembra počas celého dňa. Prosíme vás o modlitby.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na ďalšie stretnutie v utorok 18. novembra do Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici 77 o 17:00 hod.

Stretnutie biblickej školy bude v stredu 19. novembra po več. sv. liturgii.

Stretko na fare bude v piatok 21. novembra o 16:15 hod. Po stretku je stretnutie speváckeho krúžku a následne sv. liturgia o 17:30 hod.

Sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu slávime v piatok 21. novembra. Sv. liturgie budú ako zvyčajne (6:30 a 17:30) s myrovaním. V tento deň je voľnica.

Počas filipovky sa budeme modliť moleben pred narodením Pána v pondelky a stredy večer ako aj utorky a štvrtky ráno po sv. liturgiách.

Deti a mladí, ktorí chcú koledovať v rámci Dobrej noviny, nech zostanú na krátku chvíľu v chráme po sv. liturgii o 10:00 hod. spolu so svojimi rodičmi.

Žiadame predplatiteľov časopisov Slovo a Misionár, aby sa prišli nahlásiť do sakristie čím skôr.

Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na evanjelizačné podujatie GODZONE.