Budúcu nedeľu 22. januára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení vám ponúkame možnosť zúčastniť sa slávnostného večeradla s presv. Bohorodičkou dnes popoludní so začiatkom o 15:00 hod. v Chráme Povýšenia sv. kríža na Sekčove. Pozvaní sú kňazi, rodiny, mládež, deti a všetci veriaci.

Pozývame vás na chvály do Ľutiny so začiatkom o 16:00 hod. Viesť ich bude naše chválové spoločenstvo.

V pondelok večer budú po sv. liturgii modlitby matiek a telocvičňa, v utorok biblická škola v chráme a modlitby mužov v sakristii, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva, v piatok stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

V utorok bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Oznamujeme vám, že pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov sa uskutoční v utorok 17. januára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu.

V stredu večer sa po sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín.

Fatimská sobota nášho prešovského dekanátu bude 4. februára. Každý, kto má záujem zúčastniť sa, nech sa zapíše vzadu na papier a prinesie do sakristie zálohu 2,-€. Využime túto príležitosť zúčastniť sa nášho mariánskeho pútnického miesta aj z dôvodu 100. výročia fatimských zjavení.

V predstihu pozývame manželov našej farnosti a tých, ktorí sa pripravujú na manželstvo zúčastniť sa na aktivitách v rámci Národného týždňa manželstva, ktorý bude od 13. do 19. februára 2017. Plánujeme divadlo pre manželov a o ďalších aktivitách vás budeme včas informovať.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo časopisu Slovo a Informátor.

V nedeľu 29. januára ideme na zbierku do Kružľova. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.