Aktuálne oznamy k 15. decembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici.

Na modlitbu každodennej večierne vás pozývame o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večerný program pred vystavenou Eucharistiou nebude. V sobotu bude veľká večiereň.

V pondelok 1ž. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

V utorok 17. decembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

Vo štvrtok 19. decembra budeme spovedať chorých pred Vianocami. Nahlásiť ich môžete v sakristii do stredy večera.

Pozývame vás na ozdobovanie vianočných stromčekov v chráme vo štvrtok 19. decembra po večernej sv. liturgii.

Budúcu nedeľu 22. decembra bude pri oboch sv. liturgiách kázať o. Jozef Maretta, ktorý príde odprezentovať svoju novú knihu, ktorú si budete môcť po sv. liturgii zakúpiť a dať si ju ním aj podpísať. Popoludní od 14:00 hod. vás pozývame pristúpiť k sv. spovedi pred Vianocami. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

Aj tohto roku si muži našej farnosti pre vás pripravili vianočný program plný kolied. Vystúpenie bude v stredu 25. decembra o 15:30 hod. v chráme. Po programe sme všetci srdečne pozvaní na agapé.

Koledovať v rámci Dobrej noviny budeme vo štvrtok 26. decembra od 13:00 hod. Tí, ktorí chcete, aby sme vás navštívili, zapíšte sa vzadu na papier, ktorý je na stolíku.

Prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc môžete po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii. Vopred Pán Boh zaplať!

Aj tohto roku môžeme ľuďom bez domova pomôcť spríjemniť štedrý deň prinesením vianočného pečiva do sakristie chrámu, ktoré následne na štedrý deň odnesieme do nocľahárne Pod táborom, ktorú prevádzkuje naša charita. Vopred všetkým vám ďakujeme.

Kompletný liturgický program počas sviatkov Narodenia a Zjavenia Pána je uverejnení v poslednom čísle Informátora a bude aj na plagátoch od budúcej nedele.