• V utorok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna vladyku Pavla (je 17-teho v mesiaci).
  • Budúcu nedeľu 22. augusta nás čaká archieparchiálna odpustová slávnosť na našom najväčšom pútnickom mieste v Ľutine. Odpustová slávnosť bude umocnená vyhlásením dekrétu o ustanovení puta duchovného príbuzenstva medzi Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore a Bazilikou minor Zosnutia Presv. Bohorodičky v Ľutine. Odpustová slávnosť sa začne tak ako každoročne už v sobotu 21. augusta popoludní o 15.00 hod. svätením vody na mariánskej hore. Bližší program je vzadu na nástenke. Prihlasovať sa môžete v sakristii chrámu.

  • Budúcu nedeľu 22. augusta bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Katechizáciu a podporu katolíckych škôl.