Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už od stredy zapájali do spoločného prípravného programu pred odpustovou slávnosťou. Zvlášť tým, s ktorými sme preputovali ulice našej farnosti a sídliska vo štvrtok s Najsvätejšou Eucharistiou. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhali organizačne, s upratovaním, plachtami, miništrantskými košeľami, občerstvením, kvetinovou výzdobou… Ďakujeme všetkým členom pastoračnej rady, všetkým našim kurátorom, kantorom, miništrantom, spevákom zo zboru Hlahol, naozaj každému, kto sa zapojil do prípravy a priebehu odpustovej slávnosti.

Všetci sme tiež srdečne pozvaný na archieparchiálnu odpustovú slávnosť k bl. P. P. Gojdičovi v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. júla 2012. Program odpustovej slávnosti sa začne ružencom svetla o 9.00 hod., bude pokračovať Molebenom k bl. P. P. Gojdičovi o 9.30 hod. a sv. liturgiou o 10.00 hod.

V piatok 20. júla je sviatok sv. proroka Eliáša. Poriadok sv. liturgií sa nemení. Budú o 6.30 csl. a 17.30 sl. V tento deň je voľnica.

Budúcu nedeľu 22. júla bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Svojpomocný fond, pre podporu a pomoc finančne slabších farností.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (14-15), predplatitelia, si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: Dnes večer už program v chráme ( večiereň a adorácia ) nebude.