Popoludní o 17:00 hod. sa pomodlime každodennú večiereň, po ktorej bude krátka adorácia. Modlitba chvál bude raz v mesiaci po večierni. Budeme vás o nej včas informovať.

V pondelok večer bude Moleben k Božskému Srdcu a v stredu Akatist požehnania rodín.

Vo štvrtok 19. júna máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú dve, a to ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod. Po oboch liturgiách bude myrovanie. Po večernej sv. liturgii bude sprievod s Eucharistiou okolo chrámu. V tento deň bude celodenná adorácia od 7:30 hod. do 17:30 hod.

Budúcu nedeľu slávi odpustovú slávnosť náš katedrálny chrám sv. liturgiou o 10:00 hod. pri príležitosti sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Každý, kto sa chce slávnosti zúčastniť, je srdečne pozvaný.

Dávame vám do pozornosti termín našej odpustovej slávnosti, ktorá bude v nedeľu 20. júla 2014. Zároveň vás všetkých pozývame na duch. program, ktorý bude od stredy 16. júla.

V termíne 8. – 11. júla sa môžu deti zúčastniť tábora, ktorý vám ponúkame. Ide o chatu v Spišských Vlachoch s cenou 30,-€ na osobu. Záujemcovia nech sa čím skôr hlásia v sakristii.

Taktiež máte možnosť zúčastniť sa letných stretnutí mladých v Juskovej Voli. Prihlasovanie prebieha jedine prostredníctvom emailu. Kto má záujem o jeden z ôsmich turnusov, nech sa nahlási v sakristii sám alebo cez rodiča. Cena pobytu je pre všetkých 43,-€ na osobu. Platí sa na mieste pri nástupe. Viac informácií vzadu na plagáte.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že najbližšie stretnutie, posledné pred prázdninami, sa uskutoční 17. júna 2014 o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77. Stretnutie povedie brat Filip z komunity Menších bratov Františkánov. Po stretnutí sa uskutoční v areáli Katolíckeho kruhu posedenie a opekačka, preto je možné priniesť so sebou aj niečo na opekanie.

Kto by mal záujem zúčastniť sa púte do Levoče, môže sa nahlásiť v sakristii chrámu. Odchod autobusu je 2. júla ráno o 7:00 hod. spod malého Tesca v meste.