Aktuálne oznamy k 15.5.2011

  • V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.
  • V utorok  17. mája sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Moleben k patrónovi chrámu, bl. biskupovi Pavlovi (namiesto mariánskeho molebenu).

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy bl. P.P. Gojdiča na Bernolákovej ulici – Prešov Sekčov oznamuje rodičom, že od budúceho školského roku plánujú otvoriť vyučovanie aj pre piaty ročník. Záujemci o tento vyučovací ročník bližšie informácie môžu získať priamo na Cirkevnej základnej škole.

  • Dnešnú nedeľu je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na náš kňazský seminár.

  • Záujemcom o Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. mája 2011 chceme oznámiť, že u nás je už naplnený počet osôb na autobus, ale ešte sú nejaké miesta voľné v autobuse farnosti Povýšenia sv. kríža na Sekčove, takže sa dá zapísať u nich.