Dnes je zbierka na podporný fond. Tieto peniaze idú na účet pre tie farnosti, ktoré sú malé alebo nesolventné, aby mohli fungovať.

Dnes popoludní o 15:00 hod. sa uskutoční modlitbové stretnutie Rodiny sa modlia za rodiny v chráme na Sekčove. Srdečne pozývame.

O 16:30 hod. Bude Krížová cesta. Po jej ukončení bude pôstna večiereň s poklonami o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik liturgického spevu, v stredu večer biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod.

V utorok 17. marca bude po večernej sv. liturgii moleben k P. P. Gojdičovi. V tento deň sa uskutoční stretnutie rozvedených kresťanov katolíkov o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77.

Na akatistovú sobotu 21. marca sa pomodlíme Akatist k presv. Bohorodičke. Prvú polovicu po rannej a druhú po večernej sv. liturgii.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme vo štvrtok 26. marca v ranných hodinách. Nahlasovať chorých môžete v sakristii.

Spovedať pred Veľkou nocou budeme na Kvetnú nedeľu 29. marca od 13:30 hod.

GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva mladých vo veku 14 rokov a viac na Kvetný víkend (piatok – nedeľa 27.- 29. marca 2015) zavŕšený stretnutím s metropolitom Jánom v Prešove (veľká zasadačka Okresného úradu – Biely dom). Cena víkendu je 16,60,-€. Nedeľné stretnutie je však bezplatné so začiatkom o 13:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte. Nahlasovať sa treba čím skôr: skolacentrum@centrum.sk alebo 057/4490290, 4490761.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vyzdvihnúť si ho môžete v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.