Popoludní o 15:00 hod. vás pozývame na modlitbu pod názvom Rodiny sa modlia za rodiny v Chráme Povýšenia sv. Kríža na Sekčove. Viac info na plagáte.

Tu u nás bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením. Srdečne pozývame.

V pondelok 16. februára začína Veľký pôst. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Zdržanlivosť od mäsa je počas celého Veľkého pôstu v stredy a piatky. (Vysvetlenie pôstnej disciplíny nájdete na konci oznamov.) Zároveň sa po večernej sv. liturgii uskutoční prvé stretnutie modlitieb matiek.

Liturgický poriadok počas Veľkého pôstu:

  • v stredy a piatky sa budú sláviť božské služby vopredposvätených darov

  • pobožnosť Krížovej cesty bude stále v nedeľu o 16:30 hod. (pred pôstnou večierňou)

  • pôstna večiereň bude v nedeľu o 17:00 hod.

  • veľkopôstny moleben po sv. liturgii v utorok večer a stredu ráno

  • každú nedeľu liturgie sv. Bazila Veľkého o 8:00 i 10:00 hod.

V utorok večer bude po sv. liturgii kurz liturgického spevu, na ktorom sa môžete naučiť nápevy liturgie sv. Bazila Veľkého.

Biblická škola bude vo zvyčajnom čase o 19:00 hod. v stredu večer.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 19. februára za Bohu zasvätené osoby vo zvyčajnom čase. V tento večer sa uskutoční v našom chráme na Sekčove beseda so spoločenstvom Pustovňa z Krakova. Členovia budú hovoriť na tému: Prečo sa modliť v 21. storočí. Stretnutie začne o 19:00 hod.

V piatok 20. februára bude stretko detí na fare o 16:15 hod. Hneď po ňom bude nácvik zboríku a detská sv. liturgia (VPD) o 17:30 hod.

Budúcu nedeľu 22. februára bude jarná zbierka na charitu po oboch sv. liturgiách.

Víkendovka pre mladých nášho dekanátu bude od 27. februára do 1. marca (piatok – sobota). Hlásiť sa môžu všetci vo veku 9 – 30 rokov v sakristii chrámu.

Kto by si chcel zakúpiť ikonu Sv. rodiny v cene 15,-€, nech sa nahlási v sakristii. Tí, ktorí ste si ju už objednali, tak by mala byť v najbližších dňoch.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča ponúka 5-ročné bilingválne štúdium (anglický jazyk) v šk. roku 2015/2016. Záujemcovia môžu zaslať prihlášky do 28. 2. 2015. Viac info na nástenke.

Ponúkame vám na predaj knihu Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Vysvetľuje detským spôsobom Sv. písmo. Doplnená je starobylými podobenstvami (midrašmi) a vhodná je pre všetkých, ktorí sa venujú práci s deťmi, či vychovávajú svoje vlastné deti. Taktiež pre prvoprijímajúce deti. Cena je 7,-€/ks. Viac informácií v sakristii.


Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

1) Zdržanlivosť od mäsa:

–     v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;

–     v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.

2) Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.

3) Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.

4) Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne

1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.

2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

3) Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.

4) Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

5) Pod slovným spojením „odporúčané sviatky” treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.

6) Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky” treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

7) Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

8 Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

9) Pod slovom „Štyridsiatnica” treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

10) Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

11) „Zakázaný čas” znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Zdroj: Rada hierarchov