• Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.
  • Budúcu nedeľu 22. novembra bude farská zbierka na stavbu fary po oboch sv. liturgiách.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod. V utorok nebude biblická škola ani liturgický spev. V stredu bude Akatist požehnania rodín a nácvik zboru. Vo štvrtok večer adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod., po ktorej bude stretnutie s prvoprijimajúcimi deťmi.
  • V utorok 17. novembra bude po več. sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V tento deň bude aj pravidelne mesačné stretnutie rozvedených katolíkov v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici 77 so začiatkom o 17:00 hod. Stretnutie bude modlitebné. Okrem toho vás pozývame do katedrálneho chrámu na spoločné modlitby za mesto Prešov. Program začína o 15:15 hod. modlitbou ruženca, pokračuje molebenom k bl. Pavlovi o 16:00 hod. a sv. liturgiou s následnou adoráciou o 16:30 hod.
  • V sobotu 21. novembra máme sviatok Uvedenia presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. s myrovaním. Okrem toho vás pozývame na ukončenie Roka rodiny v našej archieparchii do Ľutiny. Pripravený je bohatý program, ktorý nájdete vzadu na nástenke. Srdečne pozývame! Zároveň je tento deň s požehnaním metropolitu Jána aj Dňom modlitby slovenských detí za deti Ukrajiny. Ide o snahu Komisie pre misie začleňovať potreby súčasnej doby do každodenného života. Deti na Ukrajine trpia. Buďme s nimi v našich modlitbách a zdieľajme spoločne ich utrpenie. Skúsme sa s deťmi spolu doma či na miestach, kde budeme, modliť za tých, ktorí to teraz najviac potrebujú.
  • Dnešným dňom vstupujeme do prípravného pôstneho obdobia pred narodením Pána filipovky. Využime tento čas ako čas milostí a pripravme sa na príchod Spasiteľa.
  • Celý budúci týždeň je v cirkvi venovaný mladým. Modlime sa spoločne za mladých nielen našej farnosti, ale celej cirkvi. Osobitne mladých farnosti pozývame na štvrtkovú adoráciu vedenú mladými od 19:00 do 21:00 hod. Počas tohto týždňa už bude možné registrovať sa na Svetové dni mládeže 2016, ktoré budú v Krakove. Mladých pozývame k účasti. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.gmcbarka.sk.
  • V sakristii je nové číslo časopisu Slovo a na stolíku nájdete nový Informátor.