• Dnes podvečer vás znova pozývame na stretnutie pri katechéze o Katechizme Katolíckej Cirkvi. Stretneme sa tu v chráme o 17.30 hod. pred večierňou. Prebrali sme už témy o odpustkoch, o slávení sviatkov a dnes budeme rozoberať tému manželstva a rozvodov.
  • V stredu 18.januára sa už tradične začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a potrvá do stredy 25. januára. Mottom je citát: „Všetci budeme premenení… víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (1Kor 15, 51 – 58). V stredu bude ekumenické stretnutie v modlitebni Cirkvi bratskej; vo štvrtok v evanjelickom kostole sv. Trojice; v piatok o 18.00 hod. v našom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa (kde vás srdečne pozývame) a v nedeľu v konkatedrále sv. Mikuláša.  Pamätajme pri svojich modlitbách (či už osobných alebo spoločných) na tento tak dôležitý úmysel. Spoločnú modlitbu ruženca každý deň pred večernou sv. liturgiou obetujme tiež na úmysel zjednotenia kresťanov.
  • Skúška nášho speváckeho zboru Hlahol bude v tomto týždni v stredu, po večernej sv. liturgii.
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude nácvik detského zboru.
  • V piatok 20. januára je voľnica.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v nedeľu 26. februára 2012.  Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 3. jún 2012.
  • Keďže v tomto čase prebieha na väčšine škôl zápis do prvého ročníka, chceme všetkým rodičom, ktorí budú v septembri posielať do školy svojich prváčikov, ponúknuť možnosť prihlásenia a zápisu aj na našej Cirkevnej Základnej škole s Materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča na Sídlisku Sekčov. Pred časom sa začínalo popri cirkevnom gymnáziu s materskou školou a teraz je už ponuka rozšírená aj základnou školou. Okrem prvého ročníka bude v septembri otvorený aj druhý, tretí a piaty ročník. Zápis do ZŠ je od 16.1. do 20.1. a zápis do MŠ je od 15.2. do 15.3. 2012. Bližšie informácie o zápise nájdete vzadu na nástenke.
  • Náš prešovský dekanát spolu s dekanátom sabinovským majú budúci týždeň v Centre voľného času v Juskovej Voli na starosti víkend pre deti a mládež spomínaných dekanátov Prešov a Sabinov. Pozývame teda mládež a deti (od 9 rokov), ktoré by chceli spolu prežiť budúci víkend, aby sa prišli prihlásiť do sakristie. Cena víkendu pre členov centra je 9,- € a pre nečlenov 15,- €. Pravdepodobne pôjde zo Sabinova a Prešova spoločný autobus.
  • V sakristii je prvé tohtoročné číslo Slova (1), kto si ho ešte nevyzdvihol a má ho v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský Informátor.
  • Dnešnú nedeľu  znova pozývame všetky deti od 6 rokov  na faru, na Čaj o piatej  – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.
•    Dnes podvečer vás znova pozývame na stretnutie pri katechéze o Katechizme Katolíckej Cirkvi. Stretneme sa tu v chráme o 17.30 hod. pred večierňou. Prebrali sme už témy o odpustkoch, o slávení sviatkov a dnes budeme rozoberať tému manželstva a rozvodov.
•    V stredu 18.januára sa už tradične začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a potrvá do stredy 25. januára. Mottom je citát: „Všetci budeme premenení… víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (1Kor 15, 51 – 58). V stredu bude ekumenické stretnutie v modlitebni Cirkvi bratskej; vo štvrtok v evanjelickom kostole sv. Trojice; v piatok o 18.00 hod. v našom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa (kde vás srdečne pozývame) a v nedeľu v konkatedrále sv. Mikuláša.  Pamätajme pri svojich modlitbách (či už osobných alebo spoločných) na tento tak dôležitý úmysel. Spoločnú modlitbu ruženca každý deň pred večernou sv. liturgiou obetujme tiež na úmysel zjednotenia kresťanov.
•    Skúška nášho speváckeho zboru Hlahol bude v tomto týždni v stredu, po večernej sv. liturgii.
•    Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude nácvik detského zboru.
•    V piatok 20. januára je voľnica.
•    Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v nedeľu 26. februára 2012.  Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 3. jún 2012.
•    Keďže v tomto čase prebieha na väčšine škôl zápis do prvého ročníka, chceme všetkým rodičom, ktorí budú v septembri posielať do školy svojich prváčikov, ponúknuť možnosť prihlásenia a zápisu aj na našej Cirkevnej Základnej škole s Materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča na Sídlisku Sekčov. Pred časom sa začínalo popri cirkevnom gymnáziu s materskou školou a teraz je už ponuka rozšírená aj základnou školou. Okrem prvého ročníka bude v septembri otvorený aj druhý, tretí a piaty ročník. Zápis do ZŠ je od 16.1. do 20.1. a zápis do MŠ je od 15.2. do 15.3. 2012. Bližšie informácie o zápise nájdete vzadu na nástenke.
•    Náš prešovský dekanát spolu s dekanátom sabinovským majú budúci týždeň v Centre voľného času v Juskovej Voli na starosti víkend pre deti a mládež spomínaných dekanátov Prešov a Sabinov. Pozývame teda mládež a deti (od 9 rokov), ktoré by chceli spolu prežiť budúci víkend, aby sa prišli prihlásiť do sakristie. Cena víkendu pre členov centra je 9,- € a pre nečlenov 15,- €. Pravdepodobne pôjde zo Sabinova a Prešova spoločný autobus.
•    V sakristii je prvé tohtoročné číslo Slova (1), kto si ho ešte nevyzdvihol a má ho v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský Informátor.
•    Dnešnú nedeľu  znova pozývame všetky deti od 6 rokov  na faru, na Čaj o piatej  – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.