• Zajtrajším dňom vstupujeme do Filipovky. Je to prípravný (pôstny) čas pred sviatkami Narodenia nášho Pána Ježiša Krista. V priebehu Filipovky sme pre vás pripravili meditácie nad Božím slovom, ktoré budú každú nedeľu polhodinky pred večierňou, so začiatkom o 17.30 hod.
  • V utorok 16. novembra je druhé výročie ukončenia Svätých misií v našej farnosti a posvätenia misijného kríža. V tento deň je možné získať plnomocné odpustky pri splnení obvyklých podmienok ( byť v stave milosti, pristúpiť k eucharistii, pomodliť sa na úmysel sv. otca, pomodliť sa pri misijnom kríži ).
  • V stredu 17. novembra sa po večernej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna bl. biskupa Pavla.
  • Nácvik detského speváckeho zboru bude v stredu o 15.30 hod.
  • Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.
  • Deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok v stálom čase o 17.30 hod.
  • Nedeľa 21. novembra je Nedeľa Krista Kráľa a zároveň je v tento deň aj sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Tak ako v predminulom roku aj teraz je možnosť prežiť výnimočným spôsobom záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v našom pastoračnom centre na Sigorde nech sa príde nahlásiť do sakristie. (predminulý rok tam bolo spolu asi osem rodín a bol to veľmi dobrý spoločne strávený čas).
  • Dnešnú nedeľu 14. novembra v popoludňajších hodinách o 14.00 bude opäť v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Aj všetci domáci sú na modlitebné stretnutie srdečne pozvaní. Pri večernej adorácii budú slúžiť modlitbou príhovoru členovia farského modlitebného spoločenstva.
  • Všetkým odberateľom Slova oznamujeme, že dnes je posledná možnosť zaplatiť zľavnené predplatné časopisu Slovo na budúci rok. Do 15. novembra možno objednať časopis v zľave za 13,- €. V tejto cene je už zahrnutý aj kalendár na rok 2011 a 2012. (Slovo sa bude dať objednať aj potom, ale cena bude 14,50 €.)