• Vstupujeme do piateho týždňa Veľkého pôstu.

  • V priebehu tohto piateho pôstneho týždňa by sa mal modliť Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho (správne by sa mal modliť vo štvrtok ráno). Budeme sa ho modliť rozdelený na celý týždeň od pondelka do piatku, stále po večernej sv. liturgii.

  • Spevácky zbor Hlahol tento týždeň skúšku mať nebude.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.
  • V stredu sa budeme pred sv. liturgiou moleben k bl. biskupovi Pavlovi (je 17. v mesiaci).

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 20. marca je piata pôstna – akatistová. Po rannej sv. liturgii sa budeme modliť Akatist k Presv. Bohorodičke.

  • V nedeľu 21. marca popoludní pozývame deti z farnosti na spoločnú detskú krížovú cestu. Pobožnosť sa začne tak ako stále teraz počas pôstu o 17.00 hod.

  • Dnešnú nedeľu v popoludňajších hodinách o 14.00 bude mať v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Pri večernej eucharistickej poklone budú slúžiť modlitbou príhovoru členovia farského modlitbového spoločenstva.

  • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli minulú nedeľu na ekumenické modlitby. Pri zbierke pre ženy z Kamerunu sa vyzbieralo 255,- Eur.
  • Dnes popoludní bude o

17.00 – Krížová cesta

18.00 – Večiereň

19.00 – Eucharistická poklona + modlitba príhovoru