Aktuálne oznamy k 14. júnu 2020

Budúcu nedeľu 21. júna bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka.

Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

V stredu 17. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a potom nácvik zboru.

Vo štvrtok 18. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu.

V piatok 19. júna máme sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. Sv. liturgie budú dve o 6.30 hod. a o 17.30 hod. Pri oboch bude myrovanie. V tento deň je voľnica.

V sobotu 20. júna sa uskutoční v Litmanovej na mariánskej hore archieprachiálne večeradlo. Z Prešova pôjde autobus. Od COOP Jednoty odchádza 7.10 hod. Kto by sa chcel zúčastniť, nech sa príde čím skôr nahlásiť do sakristie a zaplatí zálohu 5,-€. Je potrebné si vziať so sebou rúško a celodennú stravu. Program púte nájdete vzadu na nástenke.

Budúcu nedeľu 21. júna vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18.00 hod.

Oznamujeme vám, že od budúcej nedele 21. júna bude takýto liturgický program: 6.30 utiereň, 7.30 sv. liturgia csl., 9.00 sv. liturgia sl., 10.30 sv. liturgia sl. a o 17.00 hod. večiereň. Sv. liturgia o 12.00 hod. sa teda RUŠÍ! Aj naďalej platí povinná dezinfekcia pri vstupe do chrámu a prekrytie horných dýchacích ciest (nos aj ústa) v interiéri chrámu. V chráme aj naďalej odporúčame sedieť v laviciach šachovnicovým spôsobom.